לפנייה מהירה לחצו
top image

גמח הלוואות – שכר טרחה לעורך דין בלבד

תמונה של גמ״ח הלוואות

הלוואות הן הכלי העיקרי לשיפור איכות החיים ולרכישת מצרכים ושירותים אשר מצויים מעבר להישג היד, ובתכנון פיננסי נכון עשויות לסייע רבות לעסקים ולמשפחות.

מרבית הציבור נוטל הלוואות, הכרוכות בתשלום ריבית ולא באמצעות גמ"ח הלוואות, בין אם בצורה ישירה ומודעת ובין אם בצורה עקיפה בדרכי ההתנהלות. בין סוגי ההלוואות המוכרים:

מסגרת בנקאית- מסגרת בבנק מאפשרת כניסה למינוס, ומהווה למעשה הלוואה מידית בריבית גבוהה במיוחד.

כרטיס אשראי- אחזקה בכרטיס אשראי בנקאי מספקת מסגרת אשראי נוספת לזו הקיימת בבנק, הניתנת למימוש ולפדיון מדי חודש. אחזקת הכרטיס כרוכה בתשלום, ביצוע העסקאות משית את נשיאת הריבית על בית העסק, ובמקרים של עסקאות קרדיט בריבית לא מבוטלת על בעל הכרטיס עצמו.

גמ״ח הלוואות- שכר טרחה לעורך דין בלבד – הלוואה ישירה- הלוואה בנקאית בתנאים שהוסכמו מראש ובריבית קבועה המושפעת מן ה- BDI של הלקוח, מריבית בנק ישראל כפי שנקבעה, מריבית הפריים ועל פי החלטת הבנק הנותן את ההלוואה.

הלוואה חוץ בנקאית- הלוואה הניתנת על ידי גורמי אשראי מורשים, בניהם חברות אשראי, חברות ביטוח ופיננסיים, שאינן תלויות באישור הבנק או בהיסטוריה הפיננסית של הלקוח, וניתנות כנגד בטחונות ו/או הוכחת יכולת החזר. הלוואות אלו לרוב כרוכות בריבית גבוהה במיוחד.

גמח הלוואות

הלוואת משכנתא- הלוואה ייעודית לצורך רכישת דיור ונדל"ן, הניתנת בכפיפות לשעבוד של נכס לטובת הבנק, מתפצלת למספר מסלולי הלוואה אשר מושפעים מנתונים שונים: ריבית במשק, מדד המחירים לצרכן, מטבע חוץ ואחרים. מדובר בהלוואה הנפרסת על פני שנים ארוכות וכרוכה בריבית לא מבוטלת.

במקרים רבים היכולת לקבל הלוואה מנותקת לחלוטין מן הצורך בה, כאשר הבנקים והמוסדות הפיננסיים נוטים לאשר הלוואות ותנאי אשראי לאלה המחזיקים ביכולת כלכלית טובה ואינם מהווים כל סיכון.

דווקא צעירים ובעלי משפחות אשר מצויים במצב כלכלי מורכב: סטודנטים, תלמידי שיבה, מתחתנים צעירים, הורים לתינוקות המתקשים לפרנס את התא המשפחתי, יזמים ובעלי עסקים בהקמה ו/או בקשיים, פושטי רגל- אלו הם שזקוקים לכסף למטרת שיקום כלכלי, אולם מתקשים לגייס אותו מן המוסדות האמורים, או נתקלים בדרישה לריבית מופקעת.

בעבור אלו הקושי בגיוס הלוואה עשוי למצוא פתרון באמצעות גמ״ח הלוואות- שכר טרחה לעורך דין בלבד.

גמ"ח הלוואות הלוואה ללא ריבית- יש דבר כזה?

הלוואה ללא ריבית היא לרוב הלוואה הניתנת בין חברים ובני משפחה, ובמקרים רבים כרוכה באי נעימות ומבוכה, או לא ניתנת ליישום כלל בשל הקושי לגייס סכומי כסף גבוהים מאנשים מן השורה.

לטובת מטרה זו קיימים גם גופים פילנתרופיים, הנשענים על ערכים של מוסר ויהדות, הקובעים כי מתן הלוואה ללא ריבית לנצרך היא בבחינת מצווה חשובה, ואף מכירים באיסור ביהדות לגביית ריבית בין יהודים.

מהו גמ"ח הלוואות?

הלוואות ללא ריבית ניתנות באמצעות גמ"ח הלוואות (גמילות חסדים)- מוסד פיננסי מסורתי יהודי, המגייס כספים באמצעות תרומות מן הקהילה היהודית בעולם ועיזבונות נפטרים שבחרו להותיר את הונם לטובת קרנות גמ"ח הלוואות.

גמח הלוואות ללא ריבית

ניתן למצוא גם גופים, עסקים ואף אנשים פרטיים, המעמידים גמ"ח הלוואות ללא ריבית לטובת הציבור.

יואב שיינר, מומחה פיננסי להסדר חובות והבראה כלכלית, מספק מלבד שירותים מקצועיים גם שירותי חסד, ועומד לצד ציבור רחב של אנשים אשר נקלעו לקשיים כלכליים, ומבקשים הלוואה הניתנת ללא חיקור בירוקרטי מסועף, בהתאמה ליכולות ההחזר האישיות ולעתים גם תוך דחיית מועד ההחזר לתקופה מוגדרת, ללא ריבית.

יואב שיינר מסייע לכלל הציבור, חילוניים ודתיים כאחד, ומעניק מקום של כבוד והלוואות ייחודיות גם לבני תורה ותלמוד.

יואב שיינר מעמיד מהונו האישי כמו גם מן הידע הרב אשר ברשותו, ומסייע לפונים ולפונות בשלל מצבים בחיים- להתבסס כלכלית ולעמוד איתן, תוך מימוש ערכים של משפחתיות, הורות,  למידה, עבודה ופרנסה, יזמות אישית וערכים רבים נוספים.