לפנייה מהירה לחצו
top image

החזר משכנתא

תמונה של החזר משכנתא

מבין כל אפשרויות החבות לנושים שונים, החוב המפחיד ביותר עבור רבים, הוא חוב לבנק הנוצר בשל החזר משכנתא. הלוואת המשכנתא ניתנת לרוב בהיקף כספי גדול במיוחד, ובפריסת תשלומים לשנים ארוכות קדימה. למרות הבדיקות והבטוחות שנוטל הבנק במטרה למזער את הסיכונים שבמתן ההלוואה, נסיבות חיים שמשתנות ואירועים שאינם צפויים, עשויים להוליד החזר משכנתא ללקוח, ולהביא לתהליך מאיים שעשוי להיות כרוך באובדן הנכס.

החזר משכנתא – משמעויות

במידה והמצב הכלכלי רעוע, עד כדי שאינו מאפשר עמידה בהתחייבות ובתשלומי המשכנתא, יש לבחון את הסיטואציה באחריות, ולפעול להגנה על זכויות החייב ועל הנכס.

על פניו, אדם אשר נטל משכנתא, והתשלומים בגינה מסורבים על ידי הבנק בו מתנהל חשבונו, יירשם לחובתו החזר משכנתא, כמספר הפעמים בהם לא כובדה ההלוואה כמוסכם. גם במידה ואירועים אלו היו אירועים בודדים וכנגד החזר משכנתא בוצע תשלום ידני או אחר לפירעון ההלוואה לאותו חודש, יירשמו אלה כהחזרים, רישום שעשוי לעמוד לחובת הלווה בעתיד.

במידה ומדובר באירועי החזר משכנתא מתמשכים ורציפים, שאינם משולמים בדרך אחרת, רשאי יהיה הבנק רשאי לפתוח כנגדו בהליך בקשה למימוש משכון, הוצאה לפועל, והוצאת הנכס למכירה לצורך כיסוי החבות.

מאמרים נוספים :

צו פינו מהבית כל המידע >>  | גמח הלוואות כל המידע >>

כיצד ניתן להימנע מאובדן הנכס במקרה של החזר

גם במקרה של חבות לבנק בשל החזר משכנתא, החוק מעניק לחייב מספר הגנות, שנועדו למנוע את אובדן ביתו בהליך מקל, ולהעניק לו הזדמנות לשיקום, הסדרה ותשלום של החזר משכנתא, וזכויות מגורים.

על מנת להתחיל בתהליך של בקשה למימוש משכון והליכי הוצאה לפועל כנגד החייב, נדרש הבנק להוכיח את קיומם ולעמוד במספר תנאים:

משך החוב- הבנק לא יוכל לפתוח בהליכי מימוש ומשכון, בטרם חלפו לפחות שישה חודשים ממועד היווצרות החוב, החזר משכנתא ראשון.

גובה החוב- המקשה למימוש משכון והליכי ההוצאה לפועל הנגזרים ממנה, יפעלו לגביית סכום החוב המצוי בפיגור בלבד, ולא כנגד סכום ההלוואה הכולל, במידה ומדובר בהלוואת משכנתא שעל פי תנאי ההסכם מיועדת להחזר בתשלומים.

לחייב תינתן ארכה ואפשרות להסדרת החוב.

הבנק לא יטיל על כתפי החייב עלויות נוספות שאינן מוסדרות בחוק בגין חוב זה. העלויות המותרות לעניין הן עלויות הריבית בגין אי סילוק ההלוואה ועמלת החזר משכנתא, כפי שנקבע בתנאי ההסכם בין הצדדים, וכן עלויות שכר טרחת עורך דין שהעמיד הבנק לטיפול בחוב, תחת סכומי תקרה הקבועים בחוק לעניין זה.

הגשת הבקשה למימוש משכון עשויה לחייב את הבנק בהסדרת מקום מגורים חלופי לחייב.

כיצד נכון לפעול במקרה של החזר משכנתא

עבור חייב העומד כנגד החזר משכנתא וחוב מצטבר לבנק, עומדות מספר אפשרויות:

1: פניה לוועדת חריגים להקלה בתנאי משכנתא- הליך המיועד לזכאי משרד השיכון, לווים אשר נטלו הלוואה אשר חלקה או כולה ניתנה במסגרת הלוואות לזכאים. הליך זה יכלול הגשת בקשה להקלה בתנאי המשכנתא, אשר תידון במסגרת וועדה מקצועית שתכלול את נציגות הבנק, וכל הקלה שתינתן במסגרת ההחלטה תהא מחייבת עבור הבנק.

לסיכום:

2: הסדרה חלקית והתחייבות- כאשר הדירה מצויה בטיפול של כונס נכסים ובטרם מכירתה, רשאי החייב לבקש את עיכוב ביצוע ההליך, כנגד תשלום של מחצית מסכום החוב והתחייבות לפירעון היתרה בתוך 6 חודשים נוספים.

3: מכירת הנכס באופן עצמאי- הגשת הצהרה ובקשה על מכירת הנכס באופן עצמאי, לרשם הוצאה לפועל. הצהרה זו תעניק לחייב ארכה בת 90 יום בהם יעוכב כל הליך גביה או המשך הליך מימוש הנכס, כאשר במהלך אותה ארכה יעשה החייב מאמץ למכירת הנכס באופן עצמאי. ביצוע המכירה בפועל תדרוש את חתימת רשם הוצאה לפועל, ועם השלמתה על החייב לסלק את סכום ההלוואה במלואה.

החוב גדול עליכם? צרו איתנו קשר

  • או מלאו פרטים ונחזור אליכם