לפנייה מהירה לחצו
top image

חדלות פירעון

תמונה של חדלות פירעון

זוכרים את צמד המילים שהרכיב את המונח ׳פשיטת רגל׳? ובכן, המונח הזה שינה את פניו. חוק חדש משנת 2018 שנקרא ״חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי״, הוא החוק העיקרי המסדיר היום את נושא חדלות הפירעון במדינה.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי נועד ליצור רפורמה מעמיקה בתחום חדלות הפירעון. מטרת החוק הייתה להסדיר את כל דיני חדלות הפירעון (של יחידים ושל תאגידים), וליצור תמריצים שיסייעו לחייבים להסדיר את חובותיהם במהירות האפשרית, לקבל הפטר (כלומר, מחיקת חובותיהם בסיומו של התהליך) ולצאת לדרך כלכלית חדשה.

למי מיועד הליך חדלות פירעון

פתיחה בהליכי חדלות פירעון מיועדת הן לצורך מתן סיוע לחייב אשר אינו בעל מסוגלות פירעון חובותיו, לצורך הסרת אבן הריחיים מעל צווארו ועצירת פעולות גביה והפעלת לחצים מצד הנושים, והן לצורך הגנה על נושים בניסיון למצות ולגבות עבורם ולו חלק מסכומי החוב, ולמנוע מצב של חובות אבודים ויצירת שרשרת של קריסה כלכלית.

חדלות פירעון מיועדת לעסקים ולחברות אשר יצרו חובות במסגרת פעילות עסקית, כאשר קיים גם תהליך חדלות פירעון לאדם פרטי, אשר אינו מסוגל לפרוע את חובותיו.

הליך חדלות פירעון מצריך את אישור בית המשפט ובהסתמך על הגשת בקשה לפתיחת הליך כזה, תוך עמידה בפרמטרים הנדרשים.

חדלות פירעון בחוק

למעשה חוק זה, משקף את חשיבותם של חיי הכלכלה המודרנית. ההליכים שנקבעו בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אמורים לתמוך בערכי החברה, להקנות ודאות לשוק, ולהתאים לסביבה הכלכלית המודרנית של המאה ה-21.
מטרות החוק
המטרה הראשונה של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הייתה לשקם את החייב מבחינה כלכלית. זאת, מתוך נקודת מבט שהשיקום הכלכלי משרת לא רק את החייבים אלא גם את טובת הנושים והמשק הכלכלי בכללותו, ומקדם ערכים חברתיים אחרים, לדוגמה: שיקום כלכלי של התאגיד יאפשר את המשך פעילותו במשק, תוך שמירה על מקומות העבודה רבי ומקור פרנסתם הן של העובדים והן של הספקים הקשורים אליו.

עוד כתבות

הליך פשיטת רגל>> | תשלום הוצאה לפועל>>

מי רשאי לבקש אישור לפתיחת הליכים?

הגשת בקשה להליך חדלות פירעון ניתנת לביצוע על ידי החייב או מי מטעמו (עורך דין/מייצג), וכמו כן ניתנת גם לנושים אשר מבקשים להסדיר את החבות ולגבות באמצעות ההליך את סכום החוב העומד לזכותם, או חלק ממנו.

סכומי החבות המאפשרים פניה לחדלות פירעון:

חדלות פירעון לאדם פרטי- סכום חבות מינימלי: 50,000 ₪.

חדלות פירעון לחברה/תאגיד/עסק- סכום חבות מינימלי: 75,000 ₪.

נוסף לזאת: החוק מבדיל בין תהליך חדלות פירעון לבעל חובות בהיקף של עד 161,236 ₪ לבעל חוב בסכומים גבוהים יותר.

תנאי בסיס נוסף לקבלת אישור לחדלות פירעון, הוא יצירה של החובות והגשת בקשה בתום לב מוחלט. בית המשפט יבחן את נסיבות יצירת החוב ואת כוונת הלווה החייב לעמוד בהתחייבויותיו, וכן את נכונותו להתחייב לתהליך ולעמוד בכל הסדר שיוטל עליו. הליך זה אינו מיועד לאפשר יצירת חובות שלא בתום לב וללא כוונת תשלום (התנהלות המהווה עבירה פלילית).

המטרה השנייה

המטרה השנייה של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הייתה להגדיל את שיעורי החוב שיקבלו הנושים. כיוון שבתהליכי חדלות פירעון, הנפגעים העיקריים הם הנושים, מטרתם של הליכים חדשים אלה היא להקטין ככול הניתן את הפגיעה בהם, על ידי מקסום ערך נכסיו של החייב.
המטרה השלישית של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הייתה להגביר את הוודאות והיציבות החוקית, לקצר תהליכים ולצמצם את העול הבירוקרטי.

חוק חדלות פירעון

חוק חדלות פירעון – הזדמנות לחייבים ולנושים כאחד
חוק חדלות פירעון לא מטפל באנשים שצברו חובות בעקבות הונאה ורמאות. לפיכך, הוא מתייחס אל הנושים והחייבים כאל שני צדדים של אותה מטבע, שנקלעו למצוקה כלכלית, וזקוקים לעזרת המדינה וחוקיה כדי להתאושש מהמשבר, בדרך הטובה ביותר לשני הצדדים, כך שאף אחד לא יטבע בביצת החובות בסופו של התהליך.

לסיכום המאמר חדלות פירעון

החוק החדש מעניק לחייבים הזדמנות להתחיל מחדש, לזנק קדימה ולשפר את מצבם. החוק מציע לחייבים הליך שבו יוכלו למצות את היכולות הפיננסיות שלהם, להגיע לקו הסיום, לחזור שוב לקו הזינוק ולהתחיל בחיים כלכליים בריאים חדשים ומועילים לעצמם ולמשק.
החוק החדש – חדלות פירעון ושיקום כלכלי – כולל בשמו את ההליך כולו. כלומר, הוא מאפשר לנושים למצות את סכום הגבייה שיוכלו לקבל מהחייבים (עדיף על מצב שבו לא יקבלו פרוטה, לא?), בהליך של שיקום כלכלי שיוצר וודאות רבה יותר לשני הצדדים, הנושים והחייבים. יש לכך ערך חשוב מאוד, בעיקר כאשר מדובר בהיקלעות לאי פירעון חובות שלא בזדון. זו הזדמנות נהדרת לחייב להשתחרר מעול החובות ולנושה ליהנות מהחזר כלשהו.

כיצד מתנהל ההליך?

הליך חדלות פירעון לאדם פרטי או לחברה/תאגיד מתנהל במספר שלבים:

הגשת בקשה לבית המשפט לאישור הליך חדלות פירעון, באמצעות מתן צו לפתיחת הליכים, על ידי החייב או מייצגו או על ידי הנושים. החלטת בית המשפט תימסר עד ל-30 יום ממועד הגשת הבקשה.
במקרה של קבלת הצו לפתיחה בהליכים, ינחה בית המשפט על איחוד תיקים קיימים בהוצאה לפועל והקפאת הליכי גבייה כנגד החייב. מגבלות דוגמת הקפאת רישיון נהיגה או איסור ניהול חשבון בנק יבוטלו במידה והתקיימו, אולם עשויות להיות מוטלות על החייב מגבלות אחרות, דוגמת צו איסור יציאה מן הארץ ואיסור שימוש בהמחאות.
מינוי נאמן וביצוע כינוס נכסים- בית המשפט ימנה נאמן מטעמו לניהול הליך חדלות פירעון, למיפוי וכינוס כל נכסי החייב, ריכוז חובותיו, יכולתו הכלכלית וצרכיו.
הגשת דו:ח נאמן הכולל המלצות לבית המשפט- הדו"ח ירכז את כלל המידע והממצאים הנוגעים לחייב ויציג תכנית שיקום כלכלית הכוללת מיצוי נכסים במקרה האפשר, קביעת סכום חוב כולל והסדר תשלומים.
אישור ההסדר חובות על ידי בית המשפט והסכמת החייב יביאו לתקופת שיקום כלכלי בה על החייב לעמוד בכלל החבויות שנקבעו בתכנית השיקום, עמידה בהסדר התשלומים ובמגבלות שהוטלו עליו.
עם סילוק כלל התשלומים בתקופה האמורה ועמידה בכלל ההתחייבויות, יזכה החייב להפטר מטעם בית המשפט, ולמעשה יצא לדרך חדשה ונטולת חובות, כאדם חופשי.

החוב גדול עליכם? צרו איתנו קשר

  • או מלאו פרטים ונחזור אליכם