Please reload

12/11/2015

מאמרים חברת י.ש.ש -

כשאנחנו שומעים את המילה הלוואות אנחנו עוצרים וחושבים קדימה

  • מה הריבית שהבנק יקח לנו?

  • מה התווך של פריסת ההלואה?

  • מה התנאים?

  • האם צריך ערב?

 

כאן יואב שיינר משקם העסקים של ישראל נכנס לתמונה, שיינר מגיע לבדיקת העסק ומכאן נולד תוכנית עסקית ופנייה לבנק לצורך...

Please reload

מוקד ארצי 24 שעות
03-6880000
לוגו ישש לבן.png