תשלום הוצאה לפועל

קיבלתם צו הוצאה לפועל? אתם בצרות!!! לחץ כאן עכשיו!!

 

מהי הוצאה לפועל ומה זה תשלום הוצאה לפועל ?

הוצאה לפועל היא חלק מרשות האכיפה והגביה ומהווה יחידת סמך של משרד המשפטים המופרדת מבתי המשפט. הרשות מופקדת על אכיפת החלטות שיפוטיות וגביית חובות וקנסות. בנוסף על הוצאה לפועל כוללת הרשות את המערכת לגביית קנסות, אגרות והוצאות. במסגרת ההוצאה לפועל נגבים פסקי דין והחלטות בית המשפט בעניין אזרחי וכן חיובים אחרים שדינם כדין פסק דין כגון שטרות ומשכנתאות. חובות הנגבים במסגרת הוצאה לפועל כוללים חובות שבין אדם לחברו כמו גם חובות לגופי מדינה ומוסדות. דיני ההוצאה לפועל מוסדרים בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967 ובתקנות שהותקנו מכוחו. 
אם קיבלתם מכתב התראה תשלום הוצאה לפועל פנו אלינו עוד היום לצורך הסדר החוב. 

 

התנהלות במקרה של חוב

כאשר נוצרים חובות יש לנסות להגיע ל הסדר חוב על מנת להחזיר את החוב באופן שיספק את הצד לו חייבים ויהיה אפשרי ומקובל על החייב. במקרה בו החייב אינו משתף פעולה או שאין באפשרותו להחזיר את החוב בתנאים המקובלים על הנושה, יכול האחרון לפתוח תיק בהוצאה לפועל כנגד החייב. לאחר אזהרה ופרק זמן קצר הניתן לחייב להסדיר את חובו יכול הנושה להפעיל הליכי הוצאה לפועל כנגד החייב. בין ההליכים אותם יכול להפעיל הנושה על החייב קיימים הליכי הוצאה לפועל כהוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ, עיקולים שונים של נכסי החייב, ואף הליכים אחרים קיצוניים יותר כמאסר או שלילת רשיון נהיגה.

כיוון ומטרת ההוצאה לפועל היא הסדרת החוב, אי יכולתו של החייב להחזיר את חובו כנדרש נלקחת בחשבון. במסגרת זכויותיו של החייב הוא רשאי להגיש בקשות שונות לראש ההוצאה לפועל אשר יקלו עליו ב- תשלום הוצאה לפועל החובות בהם הוא חייב. בין הליכי הוצאה לפועל אותן רשאי החייב לבקש קיימים הליכים כהגשת בקשה לאיחוד תיקים, הוצאת צו תשלומים, חקירת יכולת והגדרתו כחייב מוגבל באמצעים. כל ההליכים הללו נועדו לאפשר לבעל החובות להסדיר את חובותיו במסגרת יכולתו הכלכלית.

בניגוד להליכי הוצאה לפועל, יכול החייב להגיש בקשה לפשיטת רגל. בקשה כזו אינה מוגשת בהוצאה לפועל אלא אצל כונס הנכסים הרשמי ונידונה שלא בפני ראש ההוצאה לפועל אלא בפני בית המשפט
המחוזי.​

הסדרי חובות מול הנושים רצוי לעשות בחברה המתמחה מעל 23 שנה בהסדרי חובות

אסור לשלם יותר מבין 30-50% מהחוב הפסוק בהוצאה לפועל.

לחברת י.ש.ש והעומד בראשה יואב שיינר יש את הכוח לסגור לכם את החובות מול כל נושה !!!

 

עצות לחייבי הוצאה לפועל

אם הגישו נגדך צו עיקול או קיבלת פנייה ל- תשלום הוצאה לפועל לפני עיקול ממשרד הוצאה לפועל יש לפעול במיידית כי הזמן משחק תפקיד מכריע. צור קשר עכשיו עם נציגנו בטלפון 036880000

פתיחת תיק הוצאה לפועל והתנהלות הנושה באמצעות עורכי דין מגדילה את חובותיו של החייב כיוון שהוצאות אלו נוספות באופן אוטומטי לחוב בהוצאה לפועל. התנהלות חכמה מונעת מלכתחילה התדרדרות למצב זה. התנהלות שכזו מצריכה יכולת ניהול משא ומתן אל מול הנושים יהיו אלו הבנקים, חברות האשראי, חברות הסלולר או כל גורם אחר. במסגרת ניהול משא ומתן שכזה ניתן לצמצם את היקף החוב ולהגדיר פריסת תשלומים בה יוכל החייב לעמוד. התנהלות כזו היא הן לטובת החייב והן לטובת הנושה כיוון שכך החייב מקטין את חובו ומונע יצרת מצב של הכתמת שמו מחד, ואלו הנושה זוכה בכספי החוב בחזרה מבלי להשקיע את הסכומים הדרושים לפתיחת תיק הוצל"פ העומדים על אחוז מכלל החוב וכן נמנע מהוצאות משפטיות. אמנם סכומים אלו אמורים להיות מוחזרים אליו, אולם ה- תשלום הוצאה לפועל הראשוני עבורם הוא על ידי הנושה.

גם אם נפתח תיק הוצאה לפועל, ניתן לסגרו ולבטל הליכי הוצאה לפועל לאחר הגעה להסכם מסודר אל מול הנושה. התנהלות מול הליכי הוצאה לפועל עצמם מצריכים הבנה במשמעות של הבקשות השונות ומה נדרש על מנת להצליח בבקשה.

לחברת י.ש.ש יש את הכוח ואת ההיכרות על מנת לנהל משא ומתן אל מול יחידות הגבייה השונות ואל מול כל נושה אחר, אלה המיוצגים על ידי עורכי הדין אשר כבר זכו לראות התערבות של חברת י.ש.ש.


צור קשר עכשיו עם חברת י.ש.ש לפתרון מהיר וחכם!!!