• יואב שיינר

מסובך בהוצאה לפועל?

Updated: Mar 5, 2020


לא קל לחיות במדינת ישראל – יוקר המחייה גבוה מדי, לעומת הכנסות דלות מדי – עובדה מצערת זו גורמת להרבה אנשים להיקלע לחובות ולמצוקות כלכליות קשות.

פתיחת תיק הוצאה לפועל והתנהלות הנושה באמצעות עורכי דין מגדילה את חובותיו של החייב כיוון שהוצאות אלו נוספות באופן אוטומטי לחוב בהוצאה לפועל. התנהלות חכמה מונעת מלכתחילה התדרדרות למצב זה. התנהלות שכזו מצריכה יכולת ניהול משא ומתן אל מול הנושים יהיו אלו הבנקים, חברות האשראי, חברות הסלולר או כל גורם אחר. במסגרת ניהול משא ומתן שכזה ניתן לצמצם את היקף החוב ולהגדיר פריסת תשלומים בה יוכל החייב לעמוד. התנהלות כזו היא הן לטובת החייב והן לטובת הנושה כיוון שכך החייב מקטין את חובו ומונע יצרת מצב של הכתמת שמו מחד, ואלו הנושה זוכה בכספי החוב בחזרה מבלי להשקיע את הסכומים הדרושים לפתיחת תיק הוצל"פ העומדים על אחוז מכלל החוב וכן נמנע מהוצאות משפטיות. אמנם סכומים אלו אמורים להיות מוחזרים אליו, אולם התשלום הראשוני עבורם הוא על ידי הנושה.

לחברת י.ש.ש - יש את הכוח ואת ההיכרות על מנת לנהל משא ומתן אל מול יחידות הגבייה השונות ואל מול כל נושה אחר, אלה המיוצגים על ידי עורכי הדין אשר כבר זכו לראות התערבות של חברת י.ש.ש.

גם אם נפתח תיק הוצאה לפועל, ניתן לסגרו ולבטל הליכי הוצאה לפועל לאחר הגעה להסכם מסודר אל מול הנושה.

התנהלות מול הליכי הוצאה לפועל עצמם מצריכים הבנה במשמעות של הבקשות השונות ומה נדרש על מנת להצליח בבקשה.

למשל תוכנית הבראה כלכלית מיואב שיינר תתן פתרון הולם לסילוק החוב מול הנושה.

#הוצעהלפועל #הבראהכלכלית #יואבשיינר #חברתישש #חובלחברתסלולר #חובלחברתהאשראי #תיקהוצאהלפועל #הוצלפ #מסובךבהוצאהלפועל #עיקול #עיכוביציאהמהארץ

120 views0 comments