• יואב שיינר

מחיקת חובות - מה ההבדל ביין שייר לעורך דין


מוחק החובות של ישראל יש אחד והוא יואב שיינר קמו המון חקיינים שמתיימרים להביא תוצאות ומבטיחים הבטחות שווא אך דיבורים לחוד ומעשים לחוד ולפעמים הם רק גורמים נזק גדול יותר בתיק החייב ולעוגמת נפש מיותרת.

יואב שיינר מזהיר - "יזהרו מהבטחות שווא"

#עיכוביציאהמהארץ #שיקוםהעסק #תוכניותעסקיות #מסובךבהוצאהלפועל #עסקיםבצרות #שיקוםעסקים #מימוןלעסקים #הבראהכלכלית #חברתישש #חובות #הוצאהלפועל #ייעוץלעסקים #הלוואותלעסקים #בנקהפועלים #עסקיםבבעיות #הבראהכלכליתלעסקים #חובלחברתהאשראי #תזריםמזומנים #מיתוגעסקים #פתרונותייעוץלעסקים #תיקהוצאהלפועל #תוכניתעסקית #הוצלפ #חובלחברתסלולר #הוצעהלפועל #יואבשיינר #עיקול #חובלבנק #הלוואות

257 views0 comments