• יואב שיינר

יואב שייר בערוץ 2 מתוך "המערכת"


הסתבכתם בחובות? בבנק? בשוק האפור? ליואב שיינר יש תמיד פתרון בשבילכם,

לאחר שנות נסיון וצבירת קשרים יואב שיינר הפך לרובין הוד של חייבים וכך כולם מכנים אותו "מוחק החובות של ישראל"

#חובלבנק #חובות #הוצאהלפועל #עסקיםבצרות #מסובךבהוצאהלפועל #תיקהוצאהלפועל #הבראהכלכלית #יואבשיינר #המערכתערוץ2

209 views
מוקד ארצי 24 שעות
03-6880000
לוגו ישש לבן_.png