• יואב שיינר

יואב שייר בערוץ 2 מתוך "המערכת"

Updated: Aug 3, 2021


הסתבכתם בחובות? בבנק? בשוק האפור? ליואב שיינר יש תמיד פתרון בשבילכם,

לאחר שנות נסיון וצבירת קשרים יואב שיינר הפך לרובין הוד של חייבים וכך כולם מכנים אותו "מוחק החובות של ישראל"


#חובלבנק #חובות #הוצאהלפועל #עסקיםבצרות #מסובךבהוצאהלפועל #תיקהוצאהלפועל #הבראהכלכלית #יואבשיינר #המערכתערוץ2


293 views0 comments