• יואב שיינר

יש לכם חובות בישראל?


חייבים כסף בישראל? ליואב שיינר מוחק החובות של ישראל יש מה להגיד לכם

#תיקהוצאהלפועל #חובות #עיכוביציאהמהארץ #מחיקתחובות #חובלבנק #מסובךבהוצאהלפועל

87 views0 comments