• יואב שיינר

יואב שיינר - מוחק החובות של ישראל - הבראה כלכלית וניהול נכון לחשבון הבנק שלכם