• יואב שיינר

יואב שיינר - מוחק החובות של ישראל - הבראה כלכלית וניהול נכון לחשבון הבנק שלכם


יואב שיינר מסביר לכם איך לנצח את הבנק על ידי התנהלות נכונה והבראה כלכלית.

#חובלבנק #הוצאהלפועל #פתרונותייעוץלעסקים #יואבשיינר #חברתישש #חובות #תוכניתעסקית

437 views0 comments