לפנייה מהירה לחצו
top image

הליך פשיטת רגל

תמונה של תהליך פשיטת רגל

לפני שאתם חושבים ללכת להליך "פשיטת רגל" כדאי שתבואו לחברת י.ש.ש לקבלת ייעוץ. הליכי פשיטת רגל הם הליכים המיועדים לעזור לחייב שאינו יכול להחזיר את חובותיו הכספיים להתחיל דף חדש בחייו ולקבל הגנה מנושים, תוך שמירת זכויות הנושים והחזרת חובו להם ככל הניתן. הליך פשיטת רגל הינו ארוך ומסובך המתנהל מול בית המשפט המחוזי כאשר בזמן התהליך הארוך הזה (אשר יכול להימשך מספר שנים), זכויותיו של החייב מוגבלות ומצבו הכלכלי עומד למבחן מתמיד של הנאמן המופקד על התהליך.

הליך פשיטת רגל מי יכול לגשת לתהליך?

​בקשת פשיטת רגל יכולה להגיע משני מקורות שונים: החייב או הנושים. כאשר החייב באמת ובתמים אינו מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו ויהיה מעוניין בקבלת הפטר מחובותיו, אז הוא יהיה זה אשר גם יגיש את הבקשה של פשיטת רגל.
מצב אחר לחלוטין הוא מצב בו לנושים ישנה סיבה לחשוד כי החייב מסתיר או מבריח נכסים ואינו משלם להם את חובו וזאת נעשה לטענתם בחוסר בתום לב. במקרה זה, תהיה לנושים עילה להגביר את הפיקוח על התנהלותו הכספית של החייב ודרך טובה לעשות זאת היא על ידי הגשת בקשה להכרה בחייב כפושט רגל.
חברת י.ש.ש תערוך עבורכם תוכנית הבראה כלכלית ורק בסופה תוכלו לדעת עם אתם מתאימים ל- הליך פשיטת רגל.

הליכי פשיטת הרגל

כאשר חייב מחליט להתחיל תהליך של פשיטת רגל, כדאי שייוועץ בעורך דין המתמחה בפשיטות רגל, כיוון שמדובר כאמור בתהליך סבוך ומורכב שבמידה ואינו מתנהל כהלכה הוא עלול להסתיים בנזק בלתי הפיך לחייב.

השלב הראשון ביזום הליך פשיטת רגל הוא הגשת בקשה לכונס הנכסים הרשמי ותשלום פיקדון בגובה של כ- 1600 ש"ח המתעדכן מעת לעת. קיימים תנאים ברורים בהם ניתן להגיש בקשה לפשיטת רגל בינם גובה החוב, העברת מרמה, התחמקות מנושים, עיקול נכסים ומכירתם על ידי ההוצאה לפועל ואי הענות להתראת פשיטת רגל. במידה והחייב מגיש בקשה להיות מוכר כפושט רגל עליו לצרף לבקשתו דין וחשבון מאומת בתצהיר בדבר נכסיו והכנסותיו, נכסיהם והכנסותיהם של בן/ בת זוגו וילדיו הגרים עמו וכן כתב ויתור על סודיות.

​הליך פשיטת רגל

כונס הנכסים הרשמי מכין תצהיר על פי דו"ח החייב לבית המשפט. בהתאם לנתונים שבתצהיר יכול בית המשפט לפסוק על צו כינוס לנכסי החייב, במהלכו יקבע דיון נוסף לתקופה שלאחר חצי שנה בה יקבע האם להכיר בחייב בתור פושט רגל. בתקופה זו חייב פושט הרגל בתשלום לכונס הנכסים המרכזי בהתאם להמלצות בתסקיר ולאישורו של בית המשפט.

במהלך כל הליך פשיטת רגל רשאי החייב להגיע להסדר החזרת החוב עם נושיו. במידה והסכם הסדרת החוב אושר- יבוטל הליך פשיטת הרגל.
בזמן שבין הוצאת צו הכינוס לבין הדיון בבקשת פשיטת רגל יועברו נכסי החייב לידי כונס הנכסים הרשמי או לידי נאמן מאושר. תנוהל חקירה מקיפה הנוגעת לחייב ולנכסיו, וכן לנכסים אשר הועברו על ידו בשנים אשר קדמו להליך פשיטת הרגל.

​לסיכום המאמר

בזמן הדיון על ההכרה בחייב כפושט רגל יכול בית המשפט להחליט להכיר בחייב כפושט רגל או לסרוגין לדחות את הבקשה לפשיטת רגל. במידה ובית המשפט שוכנע כי הבקשה לא הוגשה בתום לב בסמכותו להחליט ו/או לדחות את ההחלטה למועד מאוחר יותר.

במסגרת הליך פשיטת רגל תיקים המתנהלים כשורה מסתיימים בצו הפטר. צו הפטר פוטר את פושט הרגל מכל חוב בר-תביעה בפשיטת רגל, למעט חוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה, חוב המגיע למדינה בשל קנס, חוב או חבות שנוצרו במרמה וחבות בתובענת מזונות וחובות בדין קדימה.

החוב גדול עליכם? צרו איתנו קשר

  • או מלאו פרטים ונחזור אליכם