לפנייה מהירה לחצו
top image

כונס נכסים

תמונה של כונס נכסים

כונס נכסים הוא אדם הממונה על ידי בית המשפט או על ידי ההוצאה לפועל על מנת לטפל בנכס או נכסים של אדם אשר חייב כספים. כינוס נכסים הוא פעולה משפטית הכוללת תפיסה ושליטה בנכס, לרוב למטרת מימושו.

סוגי כינוס נכסים

בארץ קיימים ארבעה הליכים המקושרים לכינוס נכסים, כאשר אחד מהם שונה באופן מהותי מהאחרים:

מינוי של כונס נכסים על פי סדר הדין האזרחי – במקרה זה ממונה כונס נכסים זמני אשר אינו פועל למימוש הנכס אלא להחזקתו וניהולו. מצב זה מתרחש לאחר שהוכח כי קיימת סכנה כי החייב או אדם מטעמו יעלים, יעניק, ישמיד או יפגע בנכס, או במצב בו כאשר הנכס הוא תוצר המעשה בגינו האדם נתבע.
מינוי כונס נכסים על ידי ההוצאה לפועל או בית המשפט – המקרה הנפוץ ביותר בו נתקלים אנשים פרטיים בכונס נכסים. כונס נכסים ימונה על ידי בית המשפט או על ידי ראש ההוצאה לפועל כדי להחיל הליך שהוחלט עליו. שני מקרים לדוגמה הם מימוש עיקול ובמקרה של מימוש משכון קבוע. לדוגמה, אי עמידה בתשלומי החזר הלוואת המשכנתא הגוררת תביעת הנכס המשועבד בשטר המשכון – הדירה – במטרה לממש אותם ובדרך זו להחזיר את החוב. 

מינוי כונס נכסים

מינוי כונס נכסים בדיני חברות – כונס נכסים שכזה מטפל במימוש שעבוד צף שהוטל על נכסי החברה. על פי רוב, מינוי כונס נכסים מסוג זה מהווה אינדיקציה לכך שהחברה נמצאת במצב של חדלות פרעון ולפני פשיטת רגל.
צו כינוס – שלב בתהליך פשיטת רגל בו בית המשפט מעביר את כל נכסי החייב לשליטת הנאמן. בניגוד לסוגי כינוס נכסים האחרים, כאן הכוונה היא לפעול לטובת החזר כל חובותיו של החייב לכלל נושיו.

מה יכול כונס נכסים לעשות?

כונס נכסים רשאי לסלק כל אדם מהחזקת רכוש או ממשמרת על הרכוש. אם לאדם דירה משועבדת בהלוואת משכנתא ומתמנה כונס נכסים לדירה, יכול כונס הנכסים להוציא צו פינוי לדירה או לעקל שכר דירה המתקבל ממנה. בעלות וניהול הנכס המשועבד עוברת לידי כונס נכסים אשר רשאי לנהל את הנכס כרצונו תוך תיאום מלא עם בית המשפט.

על פי רוב, כונס נכסים מוכר את הדירה במכירה פומבית. חייב המעוניין לפדות את הדירה, יכול לעשות זאת בהתאם למחיר ההצעה הגבוהה ביותר שהתקבלה במכירה.

לחברתנו י.ש.ש מגוון פתרונות יעילים למקרה שכזה.
פתרון יתקבל לאחר פגישה ויעוץ במשרדינו
צברתם פיגורים במשכנתא? אנחנו נשלם אותם ונוציא את הכונס מהתיק.

החוב גדול עליכם? צרו איתנו קשר

  • או מלאו פרטים ונחזור אליכם